Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 10. augusta 1998

V ten deň sa pripoja mnohé národy k Hospodinu, budú mojím ľudom. Každý úprimný veriaci by si mal rád klásť možno takéto otázky: "Aké je moje poslanie? Kde je moje miesto? Čo chce Boh prostredníctvom mňa dnes, zajtra vykonať?" Týmto otázkam by sme sa nemali vyhýbať. Mali by nám pôsobiť radosť. Radi síce pozorujeme tie veľké poslania - misionár, evanjelista, farár, ... . Ale komu z nás sa neroztrasú "kolená" viery, keď si pomyslí, že by práve on mal ísť na ostrovček do Tichého oceánu misionovať neznámy kmeň "divochov", alebo hlásať evanjelium na štadióne, či predstupovať pravidelne so zvesťou pred ľudí v zbore? Aké je to moje dnešné poslanie a aké bude zajtra? Pre učeníkov Pána Ježiša znie: "Robte mi učeníkov zo všetkých národov." Ku akému národu posiela mňa? - K susedovi, ku blízkemu z rodiny, ku kamarátovi zo zamestnania ... Povieš: "To nie je národ!", ale či nevieš, že ten slovenský sa skladá práve z nich? A nemusíš sa učiť jazyk kmeňa z Tichomoria.