Slovak Czech English German Polish

Utorok, 11. augusta 1998

Budem očakávať na Hospodina, ktorý skrýva svoju tvár pred domom Jákobovým. Ako nepríjemne sa cíti dieťa, od ktorého rodič odvráti zrak kvôli nejakej neposlušnosti. Rodič sa s ním nechce rozprávať. Dieťa, ktoré si uvedomuje, že rodiča potrebuje, sa cíti nanič. Ale ako to musí bolieť rodiča, keď takto musí dať dieťaťu jasne poznať, že niečo nie je v poriadku. Nebeský Rodič musel dať už mnohokrát v dejinách najavo svoj nesúhlas s počínaním svojich detí. Pre neposlušnosť. Až keď doľahne trest, vtedy sa otvárajú oči. Zvažuje sa, čím som si pohneval Pána Boha. Mnohí svoje správanie ani nekontrolujú. Neprávosť sa rozmohla ako rakovina v tele človeka. Nahlodala cit k životu, k dobru, k Bohu. A na toto pozeráme. Ako chladnú vzťahy. A Boh pomaly a isto odvracia svoju tvár. Lenže deti zeme akoby radšej chceli byť sirotami - nepotrebujú nebeského Otca. Čím viac sa ochladzuje táto zem od lásky, tým bližšie je koniec milostivej lásky vo svete. A príde Kristus v sláve.