Slovak Czech English German Polish

Streda, 12. augusta 1998

Rozišli sa do svojich domov rozradostení a s veselou mysľou pre všetky dobrodenia, ktoré Hospodin učinil služobníkovi Dávidovi a svojmu ľudu izraelskému. O čo ľahšie, uvoľnenejšie, s väčším odhodlaním a zápalom zápolia športovci vtedy, keď sú povzbudzovaní divákmi. Aj výsledky sú oveľa lepšie. Dokonca papierovo slabší, ak majú za sebou dav fanúšikov, sa dokážu vyrovnať tým silnejším. Pri ich povzbudzovaní cítia, že niekto za nimi stojí. Niekomu záleží, aby boli úspešní. Každému z ľudí iste padne vhod hoci len skromné povzbudenie: - máš skúšku, niekto príde a povzbudí - "zvládneš to, neboj sa!" - ideš na vyšetrenie - "myslím na teba, Pán Boh pomôže!" Zvlášť deti je treba povzbudzovať, aby nemali strach robiť nové veci, aby si boli isté vo svojej činnosti. Hoci len vtedy, keď idú pribíjať klinec, alebo prvýkrát sadajú na bicykel. Božie deti majú svojho povzbuditeľa - nebeského Pána. V Jeho blízkosti, slovami zasľúbení a s Božím Duchom to ide s radosťou. Dávid šiel proti Goliášovi povzbudený Božou prítomnosťou. Boh sa pri nás dokazuje - je to povzbudivé.