Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 13. augusta 1998

Budem chodiť medzi vami, budem vám Bohom a vy budete mojím ľudom. Slovo "závislosť" sa používa zväčša v tých menej príjemných spojeniach - závislý na alkohole, na drogách... Závislý človek nemôže byť bez určitej dávky. Ak mu na určitý čas chýba alkohol, či drogy, robí nezmyselné veci, je podráždený, nervovo labilný, necíti sa dobre. Kresťan je závislý na Bohu. Ako si počína kresťan, ktorý nemá svoju "dávku"? - potrebnú dávku stíšenia na modlitbách, dávku prečítaného slova z Biblie, dávku prežitých chvíľ v spoločenstvách? Neprijal to, čo ho upokojí, dodá síl k svedectvám, usmerní v rozhodovaniach, posilní v správnych postojoch viery, či upriami pri výchove. Kresťan je závislý, je odkázaný na dávky evanjelia, na vedenie Duchom živého Boha. Aj dnes potrebuješ "dávku" pre svoj život s Bohom.