Slovak Czech English German Polish

Piatok, 14. augusta 1998

Zaradujem sa nad svojím ľudom, a nebude už v ňom počuť hlas plaču ani volanie o pomoc. Najcitlivejším stvorením sú deti. Preto, lebo sú najmenej poznačené úskokmi hriechu. Citlivosť vyjadrujú plačom, žalovaním sa, alebo sa jednoducho urazia. Liek na citlivú detskú dušičku je rodičovské láskave zovretie v náručí, vypočutie a spoločný rozhovor. Rodič rozumie citlivej detskej povahe. Aj dospelí sme citliví na rozličné situácie života. Aj keď to tak nedáme hneď najavo. Často aj my potrebujeme zotretie sĺz z našich poznačených duší - životov. Je nám smutno, lebo vidíme trápenie i hriech. O to viac, keď ľudia z toho nepoznajú východisko. Smutno je, keď si rodičia nevedia rady so synom, manželka s opíjajúcim manželom, keď mladší si nectia starších a pod. Táto časnosť je jedným veľkým slzavým údolím. Ale to je úlohou hriechu - vnášať smútok. Radosť človeku spraví prijaté posolstvo odpustenia. Je to začiatok života s usmiatou tvárou. Nebeský otec je pripravený zotierať svojim deťom slzy z očí. Aby sme chodili s usmiatymi tvárami, ktoré sa v nebesiach premenia v tváre veľmi radostné a šťastné.