Slovak Czech English German Polish

Sobota, 15. augusta 1998

Počúvajte ma, vy zatvrdilí srdcom, ktorí ste ďaleko od spásy: Priblížil som svoju záchranu, nie je ďaleko. Niekedy je tvrdé slovo účinnejšie ako sto pohladení. Tvrdší zásah do života viac pohne človekom ako sto kázní. Otvorenosť je síce nekompromisná, ale je užitočnejšia, ako dlhé obchádzanie po špičkách a zaobchádzanie v rukavičkách. Byť priamym znamená neuhýbať pred zložitými okolnosťami, pred úskočnými ľuďmi, pred záludnosťou i pokrytectvom. Priamy kresťan odpovedá a koná priamo. Nemá sa za čo hanbiť. Aj keď sa to niekedy zdá tvrdé, ale je to na záchranu. Boh jedná s človekom priamo. Nehladká, klamne neutešuje, neobchádza. Zatvrdilosť nepomenuje nepochopením, nedôveru nenazve slabým sústredením sa a hriech nevidí ako omyl. Človek musí vedieť, o čo ide, aký je, ale aj čo pre neho urobil Boh. Boh je k nám priamy, otvorený. Buďme aj my takí k Bohu, k sebe aj k druhým.