Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 16. augusta 1998

Rozsievajte si podľa spravodlivosti, žnite podľa lásky! Láska je citlivá. Jej činnosť je obozretná. Láska dbá nato, aby neuškodila, ale pomohla. Je predvídavá. Jej správanie je celkom iné ako správanie v tomto svete. Vo svete sa nedbá na ľudí, neberie sa ohľad na situácie, na problémy, na druhého. Ak Boh spája žatvu a lásku, ukazuje na obozretnosť. Dávať pozor, aby som zrnu nepoškodil, aby neboli straty. Je to poukaz, ako pristupovať k ľuďom, ktorí predstavujú žatvu. Pravých pracovníkov žatvy v láske je pomenej. Tvrdých a nekompromisných je akurát dosť. Náš Pán však potrebuje takých, ktorí by žali s uvážením. Ich prístup by bol naplnený láskou, lebo chcú zozbierať čo najviac úrody. Keď Pán Ježiš povedal: "Žatvy je mnoho, ale pracovníkov málo", myslel na pracovníkov, ktorí by žali v láske. Činnosť lásky nič nenahradí.