Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 17. augusta 1998

Tento ľud urobil si zlatého boha. Ak môžeš, odpusť im hriech. Pokušenie urobiť si falošného Boha je veľkou hrozbou na púšti tohto sveta. Cesta Izraela púšťou je jasným varovaním, že v šedosti každodenného života cirkvi podľahneme a vytvoríme si nové božstvo. Nie nemyslím si, že ide hneď o peniaze - aj keď sa dnes hlása toto "evanjelium" a mnohí mu uverili. No ide tu o zbožstvenie falošných hodnôt. Falošné hodnoty, ktoré ovládli srdcia ľudí a Luther to tak krásne hovorí: Na čo človek zavesí svoje srdce, to sa mu stane Bohom. Teda tie falošné hodnoty: úspech, krása tela, materializmus, prosperita, technológia. No táto cesta - služba falošnému Bohu, vedie ku kríze. Na tejto ceste kráča ľudstvo k duchovnej prázdnote a deformácii, ktorú pozorujete dnes. No uprostred toho chaosu je cirkev - ktorá ukazuje na Krista. On vstupuje do našej prázdnoty a stáva sa cestou k BOHU. Musíme si dať pozor, aby falošné hodnoty nezdeformovali aj posolstvo cirkvi, aby sme neposkytovali ľuďom to, čo chcú počuť, ale aby sme im hovorili: Dávajte si pozor a vyvarujte sa akéhokoľvek lakomstva... "Život človeka sa rozvíja inde - v službe BOHU. Rozmýšľaj dnes, čo to pre teba znamená, naplniť slová: Milovať budeš Pána svojho BOHA..." Ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka.