Slovak Czech English German Polish

Utorok, 18. augusta 1998

Vy ďalekí, čujte, čo som urobil, a vy blízki, poznajte moju moc! Veľmi často počujem kritiku našej evanjelickej cirkvi. Nie, nechcem povedať, že by nebolo čo naprávať, ale kde začať? Vymeniť biskupov, potom možno niektorých seniorov, alebo prestarnutých farárov? Myslíte si, že by to pomohlo, keď sme my evanjelici zabudli na odkaz REFORMÁCIE - vydávať jasné svedectvo o KRISTOVI? Apoštoli veľmi mocne vydávali svedectvo o vzkriesení Pána Ježiša Krista. Teda to bolo živé a zrozumiteľné svedectvo pre okolie a dobu, v ktorej žili. To potrebujeme, aby sme všetci, biskupi, seniori, farári, ale i Ty brat a sestra, aby sme všetci mocne svedčili: "A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť k spaseniu" (Sk 4,12). A veľká milosť spočinie znova na našej cirkvi. Toto poslanie vydávať svedectvo o Pravde, o Bohu nebolo ľahké ani pre proroka Izaiáša a nie je to ľahké ani dnes.