Slovak Czech English German Polish

Streda, 19. augusta 1998

Tvoj Vykupiteľ, svätý Izraela, bude sa volať Bohom celej zeme. "Tu nám opäť svieti veľké svetlo a učí nás, že Kristus, Boží Syn nás vykúpil zo smrti..." Teda, ak ide o svetlo, tak ide o poznanie a preto, to dôležité slovo VIETE... Nezabudol si v zhone povinností a starostí na tú oslobodzujúcu skutočnosť, že si vykúpený. Vieš ako? Apoštol Peter jasne vyznáva: Nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou." Podobne i Izaiáš to isté musí pripomínať národu, že Boh zasiahne - ON JE VYKUPITEĽOM. Tak do našich problémov, do našej ťažkej situácie zastrašovania a prázdnych sľubov zaznieva radostné posolstvo, že sme zachránení. No a keď vieš, čo tá záchrana stála, nemôžeš sa vrátiť k starému spôsobu života. Teda boli sme vykúpení z otroctva hriechu k novému životu k láske - k novému životnému štýlu. "Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta."