Slovak Czech English German Polish

Piatok, 21. augusta 1998

Nech sú Tvoje oči otvorené k úpenlivej prosbe Tvojho služobníka a k úpenlivým prosbám Tvojho ľudu izraelského, aby si počul všetko, o čo budú k Tebe volať. Všetci potrebujeme prostredie bezpečia a lásky. To znamená, že každý z nás vo svojej podstate túži po láske a istote, že nie je ohrozovaný. To, čo nám najviac chýba, za to by sme sa mali najviac modliť. Musíme pochopiť, že ako kresťania môžeme veľa tomuto svetu i našim blížnym dať, ak veľa v Kristovi prijímame. Sme povzbudzovaní naším Pánom k tomu, aby sme sa modlili, lebo ako nemôže byť ryba bez vody, tak nemôže byť veriaci bez modlitby. Za modlitbu sa nemáme hanbiť, lebo modlitba skutočného modlitebníka môže veľmi veľa vykonať. Bol som veľmi prekvapený slovami jednej sestry, ktorá pomáhala budovať zborový dom Jej choroba jej nedovoľovala veľa vykonať, ale ona sa modlila, aby bolo dobré počasie, aby prišli ľudia na vyhlásenú brigádu. Boh počul jej úpenlivé prosby. Tak ako počul aj modlitby Moniky, ktorá sa modlila za svojho poblúdeného syna Augustína. Keď sa žalovala biskupovi, potešoval ju slovami: "Syn toľkých materinských modlitieb nemôže byť stratený!" A Augustín sa obrátil. Modlitba v mene Pána Ježiša má rovnakú moc i dnes, preto nezanedbávajme modlitebné chvíle a budujme modlitebné spoločenstvá v zboroch.