Slovak Czech English German Polish

Sobota, 22. augusta 1998

Ja, Hospodin, som tvoj Boh, ktorý ťa učil byť užitočným, viedol ťa cestou, ktorou máš ísť. "Všetci sme anjelmi, ale len s jedným krídlom. Môžeme lietať len vtedy, keď objímeme jeden druhého." Len tak môže byť užitočný aj tvoj život. Byť užitočným, znamená objať druhých v láske a zvestovať im slovo pravdy - slovo evanjelia. My sa radi chválime svojou príslušnosťou k cirkvi, ale neraz nám chýba to skutočné poznanie, o ktorom hovorí aj Pána Ježiš v modlitbe. Ide tu o poznanie, ktoré motivuje, oslovuje a vedie k svedectvu. Koľko neužitočných vecí dokážeme dávať druhým... Otec sa potešil, že syn pohrabal lístie v záhrade a mal radosť z toho, že syn pomáhal. V dobrej nálade mu hovorí: Čo by si chcel, čo ti mám kúpiť? Syn bez problémov odpovedal: Nemusíš mi nič kupovať, stačí, keď budeš mať na mňa čas... Budeš mať čas i dnes rozmýšľať nad svojím životom, aby si poznal, čo je užitočné pre Teba?