Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 23. augusta 1998

Spievajte Hospodinu, dobrorečte Jeho menu, zvestujte Jeho spásu deň po deň! V nedeľu ideme spoločne do kostola - zhromaždenia veriacich, je akosi samozrejmé, že sa spieva, že sa tam zvestuje Božie Slovo, stretneme známych, možno, že prehodíme aj niekoľko slov a na záver aj podáme ruku svojmu susedovi. Možno, že dovolíme zvestovanému slovu, aby nás oslovilo a keď je v kostole ešte teplo, tak všetko vyzerá veľmi cnostne a zbožne. No čo sa deje potom, keď sa z kostola vrátime domov? Ako to vyzerá v týždni, keď sa ženieme do práce, ponáhľame do školy či úradu, alebo stojíme v obchode? Pracovný týždeň má šesť dní a my sa máme osvedčiť. Ukázať to, že sme na chválu Jeho slávy. "TAK SVIEŤ VAŠE SVETLO pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach." Na zamyslenie: "Boh je láska", Boh nás spasil", "Boh sa stal človekom a zomrel za nás na kríži" - tieto veľké slová ležia v prachu ciest. Každý ich dokáže odkopnúť do priekopy. Bože, nech o Tebe mlčím, kým neprehovorí môj život.