Slovak Czech English German Polish

Utorok, 25. augusta 1998

U Pána, nášho Boha, je milosrdenstvo a odpustenie. Pane, vysoko si ceníme milosrdenstvo, dobrotu, láskavosť, ktoré nám prejavujú naši blížni - tí bližší aj vzdialenejší. Je to pekné a príjemné, keď nájdeme v čase potreby pomoc, keď stretneme človeka ochotného nám rozumieť, keď môžeme prežiť akýmkoľvek spôsobom dobrotu a nežnosť srdca. Ty sám si taký - plný milosrdenstva a odpustenia. Ako dobre sa nám počúvajú Tvoje slová o tom, že si neprišiel nás ľudí súdiť a zatratiť, ale spasiť, že nám chceš pomôcť, že nás budeš ochraňovať. Naše milosrdenstvo? Naša dobrota, naša láskavosť? Pýtaš sa, čo dokážeme popri prijímaní dať? Napomínaš nás, aby sme sami boli milosrdní? Je to ťažké. Je asi pravda, že blahoslavenejšie je dávať ako brať. Sám si to povedal. My sme viac naučení brať. Prijímať to dobré je pre nás príjemnejšie. Pomôž nám učiť sa dávať. Dávať milosrdenstvo, dobrotu, láskavosť. Dávať našim blížnym to, čo Ty si dal nám.