Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 27. augusta 1998

Hospodin nie je človekom, aby niečo musel oželieť. Pane, vernosť je taká ťažká. Vernosť, to je stálosť vzťahu. Vernosť v priateľstve, vernosť v manželstve, vernosť Tebe. Meníme sa od detstva do staroby, prečo by sa nemala meniť aj naša vernosť? Že sa vernosť postupne zmení v neveru? Že sa rozloží priateľstvo, že sa rozpadne manželstvo, že sa vytratí naša viera v Teba a opustíme cirkev? Čo je na tom? Však život je zmena, všetko sa mení! Nemáme hádam nárok na zmenu? V dnešnom svete sa ľudia naučili tomu hovoriť vývoj. Chceme sa vyvíjať. Len pohľad na Teba nás zaráža v našich myšlienkach o zmene a vývoji. Ty si ten istý z pokolenia na pokolenie. Tvoja láska nekončí. Tvoje milosrdenstvo nemá ohraničenie. Tvoja vernosť trvá napriek našej nevernosti. Nauč nás porozumieť Tvojej stálosti. Muž ostáva mužom od detstva do staroby a žena ženou cez všetky zmeny a premeny svojho veku. Nie všetko sa mení. Niečo trvá. Preto o Tebe vyznávame, že Ty si Boh od vekov až na veky. Pomôž nám zachovať našu vernosť podľa Tvojho vzoru.