Slovak Czech English German Polish

Piatok, 28. augusta 1998

Tvoje oči ma videli, keď som bol v zárodku, všetko to bolo napísané do Tvojej knihy, všetky dni boli vopred stanovené. Pane, každý z nás, ktorí čítame Tvoje slovo pre dnešný deň, má svoje plány, úlohy a predsavzatia, ktoré chce dnes splniť. Naučili sme sa predvídať a plánovať, vziať si niečo pred seba a snažiť sa to naplniť. V tomto dni, v tomto mesiaci, v tomto roku... vo svojom živote. Sú ľudia, ktorých plány sa dotknú desiatok i tisícok ďalších. V dejinách i dnes plány vládnúcich prinášali niečo nové a nie raz niečo strašné pre život mnohých. Niekto uskutočňuje svoje predsavzatia a spolieha sa len na seba, iný na svoje šťastie, ďalší na svoj osud... a len Ty sám vieš, koľko je tých neskutočných pomocníkov, na ktorých sa ľudia dokážu spoliehať. Pre nás si oporou a pomocníkom len Ty sám. Z Tvojho slova poznávame predsavzatia, ktoré máš Ty s nami dávno predtým, než si ich my uvedomíme. A niekedy si ich ani neuvedomujeme. Ty si pre nás a s nami vykonal veľké veci skôr, než sme boli a než sme sa narodili. A budeš ich konať aj potom, keď my nebudeme. Preto sa chceme vo svojich plánoch a predsavzatiach spoliehať len na Teba. Ďakujeme Ti, že vôbec máme túto možnosť.