Slovak Czech English German Polish

September

Utorok, 01. septembra 1998

Ako Tvoje meno, Bože, tak siaha aj Tvoja chvála po konce zeme.

Čítať ďalej: Utorok, 01. septembra 1998

Streda, 02. septembra 1998

Na Teba sa upínajú oči všetkých a Ty im načas dávaš pokrm. Otváraš svoju ruku a všetko živé sýtiš podľa ľúbosti.

Čítať ďalej: Streda, 02. septembra 1998

Štvrtok, 03. septembra 1998

Otec zvestuje synom, že si verný.

Čítať ďalej: Štvrtok, 03. septembra 1998

Piatok, 04. septembra 1998

Ale teraz nech sa dokáže veľkou sila Pánova, ako si hovoril.

Čítať ďalej: Piatok, 04. septembra 1998

Sobota, 05. septembra 1998

Ak by ťa tvoj brat, alebo tvoj syn alebo tvoja dcéra alebo žena v tvojom náručí alebo tvoj priateľ, ktorý ti je ako vlastný život, tajne zvádzali a hovorili: Poďme a slúžme iným bohom! nepovoľuj mu.

Čítať ďalej: Sobota, 05. septembra 1998

Nedeľa, 06. septembra 1998

Keď prahla duša vo mne, na Hospodina som sa rozpomenul a moja modlitba prenikla k Tebe.

Čítať ďalej: Nedeľa, 06. septembra 1998

Pondelok, 07. septembra 1998

On niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený.

Čítať ďalej: Pondelok, 07. septembra 1998

Utorok, 08. septembra 1998

Beda tým, čo ustanovujú zlé nariadenia, aby odtískali slabých od súdu a oberali o právo biednych.

Čítať ďalej: Utorok, 08. septembra 1998

Streda, 09. septembra 1998

Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu, a v jeho duchu nieto ľsti!

Čítať ďalej: Streda, 09. septembra 1998

Štvrtok, 10. septembra 1998

Budem s ním v súžení, vytrhnem ho a oslávim.

Čítať ďalej: Štvrtok, 10. septembra 1998

Piatok, 11. septembra 1998

Aj my budeme slúžiť Hospodinu, lebo On je náš Boh.

Čítať ďalej: Piatok, 11. septembra 1998

Sobota, 12. septembra 1998

Zamerajte si myseľ i srdce na hľadanie Hospodina, svojho Boha!

Čítať ďalej: Sobota, 12. septembra 1998

Nedeľa, 13. septembra 1998

Ucho, ktoré počuje, a oko, ktoré vidí - oboje učinil Hospodin.

Čítať ďalej: Nedeľa, 13. septembra 1998

Pondelok, 14. septembra 1998

Nepustím ťa, iba ak mi požehnáš.

Čítať ďalej: Pondelok, 14. septembra 1998

Utorok, 15. septembra 1998

Hľa, privoláš národy, ktoré nepoznáš, a národy, ktoré ťa neznajú, k tebe pobežia kvôli tvojmu Bohu.

Čítať ďalej: Utorok, 15. septembra 1998

Streda, 16. septembra 1998

I pomenoval Jákob miesto, na ktorom s ním Boh hovoril: Bételom (t.j. Boží dom).

Čítať ďalej: Streda, 16. septembra 1998

Štvrtok, 17. septembra 1998

S jasotom spievali chválu Hospodinu: Lebo je dobrý, lebo naveky trvá jeho milosrdenstvo.

Čítať ďalej: Štvrtok, 17. septembra 1998

Piatok, 18. septembra 1998

Niet človeka, ktorý by mal moc nad dňom smrti.

Čítať ďalej: Piatok, 18. septembra 1998

Sobota, 19. septembra 1998

Nech tvoje srdce nehorlí proti hriešnikom, ale každý deň radšej za bázeň pred Hospodinom.

Čítať ďalej: Sobota, 19. septembra 1998

Nedeľa, 20. septembra 1998

Napravte svoje cesty a činy, a dovolím vám bývať na tomto mieste.

Čítať ďalej: Nedeľa, 20. septembra 1998

Pondelok, 21. septembra 1998

Na Tvoju pomoc čakám, Hospodine!

Čítať ďalej: Pondelok, 21. septembra 1998

Utorok, 22. septembra 1998

Ako by som mohol spáchať takú veľkú nešľachetnosť a zhrešiť proti Bohu?

Čítať ďalej: Utorok, 22. septembra 1998

Streda, 23. septembra 1998

Priveď nás opäť k sebe a my sa vrátime! Obnov naše dni, ako boli za starodávna.

Čítať ďalej: Streda, 23. septembra 1998

Štvrtok, 24. septembra 1998

Nechcete chodiť radšej v bázni pred naším Bohom ako byť potupovaní našimi pohanskými nepriateľmi?

Čítať ďalej: Štvrtok, 24. septembra 1998

Piatok, 25. septembra 1998

Na Bohu spočíva moja spása, moja česť.

Čítať ďalej: Piatok, 25. septembra 1998

Sobota, 26. septembra 1998

Nepohŕdaj kázňou Všemocného. Lebo On raní, On aj obväzuje, On udiera, ale Jeho ruky aj liečia.

Čítať ďalej: Sobota, 26. septembra 1998

Nedeľa, 27. septembra 1998

Môj Boh je moja pevnosť, moje útočište; môj záchranca, zachránil si ma pred násilím.

Čítať ďalej: Nedeľa, 27. septembra 1998

Pondelok, 28. septembra 1998

Vedieš ma svojou radou a potom do slávy ma prijmeš.

Čítať ďalej: Pondelok, 28. septembra 1998

Utorok, 29. septembra 1998

Jákob povedal svojim domácim: Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte so sebou, očistite sa.

Čítať ďalej: Utorok, 29. septembra 1998

Streda, 30. septembra 1998

Len okamih trvá Jeho hnev, lež celý život Jeho milosť. Večer sa rozšíri plač, ale k ránu je plesanie.

Čítať ďalej: Streda, 30. septembra 1998