Slovak Czech English German Polish

Utorok, 01. septembra 1998

Ako Tvoje meno, Bože, tak siaha aj Tvoja chvála po konce zeme. Na svete je možno veľa chválení, chvál, poďakovaní a záslužností, ale ja viem len o dvoch. Je chvála Božia a ľudská chvála. Čím sa ľudia radi chvália - sú ich vedomosti, majetok, a hlavne dobré skutky. Tie slúžia ako vstupenka do neba, do raja, do "lepšej" budúcnosti - veď Pán Boh to predsa musí uznať, že sme dobrí a pustiť nás "tam hore". Ale Pán Boh naše dobré skutky vôbec nepotrebuje a nedlhuje nám nebo za naše dobré skutky. Tie sú užitočné pre nás (Tit 3,8). Nebo je zadarmo a vstupenku zaplatil On sám a to cenou najvyššou. A ani nás ľudí sa nepýtal, či s tým súhlasíme. Pýta sa však, či prijmeme milosť a dovolenie vstúpiť do Jeho kráľovstva zadarmo. Je to dar, ktorý sa nedá ani vypovedať (2Kor 9,15). Len byť vďačný(-á), chváliť a vyvyšovať Božie meno naveky ... Lebo je hoden našich chvál (Ž 48,11).