Slovak Czech English German Polish

Streda, 02. septembra 1998

Na Teba sa upínajú oči všetkých a Ty im načas dávaš pokrm. Otváraš svoju ruku a všetko živé sýtiš podľa ľúbosti. Pracovníci v Božom kráľovstve chcú vidieť výsledky a nedivím sa im, ale prosím, neprehliadnime poriadok, ako to má fungovať, aby sme videli tie "výsledky". Takže my sadíme, polievame - Boh dáva vzrast (1Kor 3,6). My chceme a bežíme - Boh sa zmiluváva (R 9,16). My sadíme plody spravodlivosti (Kornélius) - Boh sa zmiluváva a dáva vzrast. Takže to životodárne ťažisko je v živom Bohu a nie v našej práci. Ešte jeden text na záver, ale ten si nájdi sám: G 6,8-9. Prajem ti bohatú žatvu.