Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 03. septembra 1998

Otec zvestuje synom, že si verný. V meste Bufallo v USA je na cintoríne aj tento nápis: "Kormidelníkovi Jánovi Maynartovi - vďační cestovatelia lode Schwalbe! Umrel za nás." Pri požiari na lodi stál pri kormidle, hoci mu postupne obhoreli ruky a iné časti tela, a tak bezpečne dopravil loď do prístavu. Verne splnil svoju dramatickú službu. Svedčí o tom nápis na cintoríne. Milý môj brat alebo sestra. Bude raz o tebe svedčiť tvoj Otec, že "nad málom si bol verný a nad mnohým ťa ustanovím?"