Slovak Czech English German Polish

Piatok, 04. septembra 1998

Ale teraz nech sa dokáže veľkou sila Pánova, ako si hovoril. Jeden poľovník sedel celé hodiny na postriežke, keď mu náhle na čistinku vybehol srnec. Rýchlo zacieli - a nič. Náboje zabudol doma. Na druhý týždeň si však dal lepší pozor. Takže, keď vykročil z domu, stále si siahal rukami na pás, či tam má náboje. Ešte nebol ďaleko, keď počul hlas jeho ženy, ako za ním kričí: "Hej, Janko a pušku neberieš?" Lebo tá ostala doma. Nie sme my takíto vojaci v Ježišovej armáde - v cirkvi? Nosíš stále so sebou Bibliu, si stále pripravený vydať svedectvo o pravde, ktorá je v tebe? Je Pán stále s tebou? A ty s Ním?