Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 06. septembra 1998

Keď prahla duša vo mne, na Hospodina som sa rozpomenul a moja modlitba prenikla k Tebe. Neviem, ako je teraz vonku. Ale pozri sa: Prší a máš zlú náladu, alebo je pekne a tešíš sa, alebo máš niečo so zdravím a si z toho nervózny? Modliť sa ti nechce a do budúcna sa pozeráš s hrôzou? Chyba nie je okolo teba, ale v tebe. Dnes je nedeľa, a tak prosím, nájdi si čas vyčistiť svoju dušu, svoje vnútro od nánosov nečistoty a dovoľ Svätému Duchu, aby zaujal svoje miesto v tebe. Zakrátko sa objaví radosť v nádeji do budúcnosti. Trpezlivosť, keď budeš v súžení a z modlitby budeš mať radosť. Vyžarovať bude z teba pokoj, aký tento svet nepozná a to nezávisle od počasia, zdravia a úspechu, či peniazoch. Tamto prvé je tvoje ovocie, ale toto posledné je ovocie Ducha Božieho. Máš ho? Ak áno, tak rozdávaj.