Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 07. septembra 1998

On niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Chorí alebo inakšie trpiaci ľudia sa neraz cítia veľmi osamelí, napriek starostlivosti ich blízkych. Hovorí sa, že tú najväčšiu bolesť nesie človek vždy sám. V proroctve Izaiáša o budúcom Božom služobníkovi však čítame, že On, "niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti". To Pán Ježiš prišiel uzdraviť našu najhoršiu nemoc, poškvrnenosť hriechom tým, že ju vzal na seba a vyniesol na kríž. A tam vyniesol aj dôsledok hriechu, naše nemoci, bolesti. Jeho krvavé rany nás uzdravujú na duši i na tele. Tam, kde tomu veríme, kde naše hriechy kajúcne vyznávame, tam nám Boh pre Krista odpúšťa. A upokojené svedomie má blahodárny účinok aj na naše telesné bolesti, dáva novú nádej, novú silu a trpezlivosť. Pane Ježišu, uzdrav aj mňa!