Slovak Czech English German Polish

Streda, 09. septembra 1998

Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu, a v jeho duchu nieto ľsti! "Blahoslavený človek"! Aký nádherný titul! Komu patrí? Človeku, ktorý žije v úprimnej pokore pred Bohom, ktorý zložil bremeno svojich vín pred svätým Bohom v pokání a usiluje sa žiť podľa Jeho vôle. Taký človek nenávidí hriech a uteká pred ním. Ako výstižne to povedal Jozef v Egypte: "Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú nešľachetnosť a zhrešiť proti Bohu?" (1M 39,9) Avšak kým sme tu na zemi, sme Adamovým pokolením, náklonným k hriechu, a vždy sa nám pritrafí, že predsa padneme, aj keď nechceme. Svätý Boh nám však dobre rozumie, a pripravil nám pomoc - odpustenie kajúcemu hriešnikovi. To preto, že Pán Ježiš už dopredu za náš hriech zaplatil. Aká to úľava utrápenému svedomiu, keď smie vyznať svoj hriech a prijať odpustenie! "Keď som mlčal, trúchniveli mi kosti počas môjho ustavičného stenania, lebo dňom i nocou doliehala na mňa tvoja ruka... Riekol som: Vyznávam Hospodinu svoje priestupky! A Ty si odpustil vinu môjho hriechu!" (v. 3. a 5.)