Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 14. septembra 1998

Nepustím ťa, iba ak mi požehnáš. Modlitba je často zápas. To je nielen Jákobova skúsenosť, ale aj skúsenosť mnohých z nás. Teraz je to zápas o čas: nemám čas, neviem vytrvať tak dlho v modlitbách, načo toľko modlenia. Inokedy modlitba viery: počúva ma Pán Boh naozaj, je blízko, vyplní moje prosby? Inokedy je to zápas lásky: mám sa modliť za tamtých a týchto? Veď sa s nimi neznášam. Mám sa modliť za túto Sodomu? 1M 18,22-33. Tak by sme mohli vymenovať rozličné stránky zápasu modlitby. Apoštol nám dáva tri dobré rady pre modlitebnú prax: vytrvajte, bdejte, dobrorečte. Skúsme ich použiť pri dnešných modlitbách.