Slovak Czech English German Polish

Utorok, 15. septembra 1998

Hľa, privoláš národy, ktoré nepoznáš, a národy, ktoré ťa neznajú, k tebe pobežia kvôli tvojmu Bohu. Misia nie je len záležitosťou veľkých cirkví, nie je len záležitosťou vedenia cirkvi. Misia je záležitosťou každého veriaceho kresťana. Každého, kto sa v Ježišovi Kristovi stal blízkym. Práve preto, že sme sa stali blízkymi v Kristovi Ježišovi, práve preto, že sme v Ňom omilostení, mali by sme volať ďalších. Iste je v našom okolí dosť tých, ktorí sú ešte ďalekí, ktorí sú ďaleko od spásy, od Krista, od milosti. Aj skrze Teba chce iba privolať Duch Svätý, ktorý povoláva a zhromažďuje... Uvidia Tvoj život v Kristovi a pribehnú! Alebo je to naopak?