Slovak Czech English German Polish

Streda, 16. septembra 1998

I pomenoval Jákob miesto, na ktorom s ním Boh hovoril: Bételom (t.j. Boží dom). V Starej Zmluve záležalo na mieste stretnutia. Dôležité bolo miesto, na ktorom sa ľud Boží i jednotlivec stretával so svojím Bohom. Nemohlo to byť hocikde. Bolo to obyčajne zvláštne miesto, ktoré si vyvolil Boh. Božím domom sa mohlo stať hociktoré miesto, na ktorom hovoril Boh s človekom. V Novej zmluve už nejde o miesto, ide o osobu. Boh sa stretáva s človekom nie na určitom mieste, ale v určitej osobe. V osobe Ježiša Krista. Cez Neho prehovoril Boh k ľuďom. (Žid 1,2) On je to živé Slovo. (J 1,1) To s tebou sa chce stretávať stále v Slove, ktoré je pred Tebou.