Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 17. septembra 1998

S jasotom spievali chválu Hospodinu: Lebo je dobrý, lebo naveky trvá jeho milosrdenstvo. Znovuzrodení pre živú nádej - aj tak by sme mohli pomenovať každodennú existenciu kresťana. To nie je fráza ani prázdne slová. To je opis najslávnejšej udalosti v živote človeka, ktorá sa deje v Kristovi a cez Krista. Ktorú môže prežiť každý, kto uverí a pokrstí sa. Je to vnútorná premena. Akoby v nás ktosi zrazu rozsvietil svetlo, veľkú žiaru. Akoby v nás vzplanula veľká radosť. Zrazu všetko vidíme ináč, lepšie, správnejšie, plné nádeje. Zrazu vidíme, že i dnešný deň má svoju nádej a bude ju mať i zajtrajší - aj pre mňa, pre teba, pre každého veriaceho. Hoci by sa i zem prevrátila (Ž 46).