Slovak Czech English German Polish

Sobota, 19. septembra 1998

Nech tvoje srdce nehorlí proti hriešnikom, ale každý deň radšej za bázeň pred Hospodinom. Nie proti, ale za. To je dôležitá časť Božej múdrosti. Nie proti hriešnikovi, ale proti hriechu, nie proti človeku, ale proti zlu, ktoré ho sputáva. Nie proti opilcovi, ale proti alkoholizmu. Nie súdiť, ale zachraňovať. Nie odsudzovať a posudzovať, ale urobiť niečo pre človeka, aby mohol byť lepším. Aká úžasná je služba charity, ktorá pomáha aj bezdomovcom, hoci aj situáciu zavinili sami. Ešte lepšia je sociálna politika, ktorá tomu predchádza. Čo urobím dnes pre človeka vedľa mňa? Budem ho naďalej posudzovať, kritizovať, alebo sa pomodlím za neho?