Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 20. septembra 1998

Napravte svoje cesty a činy, a dovolím vám bývať na tomto mieste. Už stokrát sme chceli napraviť svoje cesty a svoje zlé činy. Často len s malým úspechom. Akurát čo sme spoznali, že v nás, t.j. v našom tele neprebýva dobré, ale že sme plní zlých žiadostí, ktoré starostlivo zakrývame (R 7,18-19). Riešenie situácie je inde. Apoštol Ján nám to napovedá: kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v Ňom. Naše šťastie je, že nie my sme milovali Jeho, ale On miloval nás (1J 4,19). Na nás je len to, aby sme boli ozvenou Jeho lásky. Aby sme ju odrážali do okolia. Skúsme dnes vyžarovať aspoň trochu odraz Božej lásky, ktorou nás máš Boh zahŕňa v dobrom i zlom.