Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 21. septembra 1998

Na Tvoju pomoc čakám, Hospodine! Ľudia, ktorí žijú teraz, už pomaly ale isto strácajú prehľad, čo je normálne, čo je pravda a čo nie. Anti-kultúra cez média rozbíja mravný zákon zakódovaný vo svedomí. "Nová" pravda tvrdí, že pokiaľ nie si 3-krát rozvedený nie si normálny. Normálne je tiež ukradnúť majetok a ak ti niekto stojí v ceste, tak ho zastreliť, podplatiť políciu a žiť naplno! Prosím ťa, siahni si teraz na nejaký predmet. Na stoličku, na knihu v ruke, alebo sa napi vody. Tento svet, v ktorom žiješ, je skutočný, ale nie normálny. Taký istý, skutočný, pravdivý, ale normálny svet - miesto - išiel pripraviť Pán Ježiš a zakrátko si obsadí toto miesto svojimi. Je to nebeská vlasť. Obyvatelia tam dostanú nové, ináč funkčné telo (vzkriesený Pán a 2K 5,1-8). Bude tam iná strava (hlavne ovocie), doprava (Filip), mestá, príroda (Zj 22), a hlavne vzťahy ako spravodlivosť, pokoj a radosť. Mnohí, ktorí verili, sú už tam. A čo ty?