Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 28. septembra 1998

Vedieš ma svojou radou a potom do slávy ma prijmeš. Tento svet je posadnutý slobodnými voľbami. Čítame plagáty: "Voľte nás a zvýšime vám platy." "Voľte nás a pôjdete skôr do dôchodku." Sľubujú viac peňazí, jedla, voľna. Sú to sľuby pre veci tohoto pozemského života. Nakoniec, málokto z toho niečo aj splní. Ale len jeden človek žijúci na zemi hovoril o večnosti a sľúbil, že dá ľuďom večný život (J 10,28), odpúšťal hriechy (L 7,48), vzkriesi v posledný deň (J 6,40,44,54). Svojím súčasníkom, ktorí videli v Ňom Boha a povedali to nahlas: "Pán môj a Boh môj!" (J 20,28) to nezabránil, ale potvrdil, lebo to bola pravda. Môžeš to, čo povedal Tomáš, povedať aj ty?