Slovak Czech English German Polish

Streda, 30. septembra 1998

Len okamih trvá Jeho hnev, lež celý život Jeho milosť. Večer sa rozšíri plač, ale k ránu je plesanie. Dostal som list a bolo v ňom pozvanie na svadbu, a tak som rozmýšľal. Bude sa treba pekne obliecť, cestovať, vydržať v kostole, potom bude šunka, polievka, hlavné jedlo, koláče, potom príde únava a cesta domov. Keď som si pomyslel, ako to skončí, rozhodol som sa, že nikam nepôjdem. Pán Boh nás však osobne pozýva do večnej - nikdy nekončiacej slávy v novom domove v prostredí dokonalej prírody (2Pt 1,4). Budeme ako dediči a spoluvládci v novej zemi a v novom nebi, s ľuďmi a anjelmi v dokonalých vzťahoch priateľstva a lásky, v stálej viditeľnej prítomnosti milujúceho Otca a brata Pána Ježiša. Chceš tam byť aj ty? Neodmietni pozvanie, lebo veľké sťahovanie je už blízko.