Slovak Czech English German Polish

Október

Štvrtok, 01. októbra 1998

Hospodin odplatí každému za jeho spravodlivosť a vernosť.

Čítať ďalej: Štvrtok, 01. októbra 1998

Piatok, 02. októbra 1998

Ó Pane, pred Tebou je všetka moja túžba, moje vzdychanie nie je skryté pred Tebou.

Čítať ďalej: Piatok, 02. októbra 1998

Sobota, 03. októbra 1998

Preto Ťa budem oslavovať medzi národmi a ospevovať Tvoje meno, Hospodine.

Čítať ďalej: Sobota, 03. októbra 1998

Nedeľa, 04. októbra 1998

Vari Boh prevracia právo, alebo Všemohúci prekrúca spravodlivosť?

Čítať ďalej: Nedeľa, 04. októbra 1998

Pondelok, 05. októbra 1998

Nespoliehajte sa na takéto klamné slová: Chrám Hospodinov je toto! Ak naozaj napravíte svoje cesty a činy.

Čítať ďalej: Pondelok, 05. októbra 1998

Utorok, 06. októbra 1998

Kto to pôsobí a koná? Ten, čo od počiatku povoláva pokolenia. Ja, Hospodin, som prvý, aj s poslednými som ešte ja.

Čítať ďalej: Utorok, 06. októbra 1998

Streda, 07. októbra 1998

Ty si jediný, Hospodine, Ty si stvoril nebesá; nebesá nebies a ich všetky voje, zem i všetko, čo je na nej, moria i všetko, čo je v nich. Ty to všetko udržuješ nažive.

Čítať ďalej: Streda, 07. októbra 1998

Štvrtok, 08. októbra 1998

Vzmuž sa, všetok ľud krajiny, znie výrok Hospodinov, a pracujte, lebo ja som s vami!

Čítať ďalej: Štvrtok, 08. októbra 1998

Piatok, 09. októbra 1998

Nech nie som zahanbený, lebo v Teba dúfam.

Čítať ďalej: Piatok, 09. októbra 1998

Sobota, 10. októbra 1998

On zniesol hriechy mnohých a zastúpil priestupníkov.

Čítať ďalej: Sobota, 10. októbra 1998

Nedeľa, 11. októbra 1998

Spievajte Hospodinu novú pieseň, spievaj Hospodinu, celá zem!

Čítať ďalej: Nedeľa, 11. októbra 1998

Pondelok, 12. októbra 1998

Hospodin sa znova bude radovať z teba tebe k dobru, ako sa radoval z tvojich otcov.

Čítať ďalej: Pondelok, 12. októbra 1998

Utorok, 13. októbra 1998

Keď si poviem: Nebudem ho spomínať a nebudem už kázať v Jeho mene, tak mi je v srdci, ako by bol žhavý oheň.

Čítať ďalej: Utorok, 13. októbra 1998

Streda, 14. októbra 1998

U Teba je odpustenie, aby sa ťa báli.

Čítať ďalej: Streda, 14. októbra 1998

Štvrtok, 15. októbra 1998

Ajhľa, Boh mi je spomocníkom, Pán je s tými, ktorí podpierajú môj život.

Čítať ďalej: Štvrtok, 15. októbra 1998

Piatok, 16. októbra 1998

Vstaň a daj sa do práce! Hospodin nech je s tebou.

Čítať ďalej: Piatok, 16. októbra 1998

Sobota, 17. októbra 1998

Nech je požehnané meno Božie od vekov až naveky, lebo Jemu patrí múdrosť i sila!

Čítať ďalej: Sobota, 17. októbra 1998

Nedeľa, 18. októbra 1998

Nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo človek ma neuvidí, ak má ostať nažive.

Čítať ďalej: Nedeľa, 18. októbra 1998

Pondelok, 19. októbra 1998

Niekto dáva priehrštím a ešte mu pribúda, niekto šetrí viac ako sa patrí, a má nedostatok.

Čítať ďalej: Pondelok, 19. októbra 1998

Utorok, 20. októbra 1998

Aj sluha tvoj sa dáva (Božími príkazmi) napomínať.

Čítať ďalej: Utorok, 20. októbra 1998

Streda, 21. októbra 1998

Vznes sa, Bože, nad nebesá, nad celou zemou Tvoja sláva!

Čítať ďalej: Streda, 21. októbra 1998

Štvrtok, 22. októbra 1998

Zmiluj sa nado mnou, Hospodine, veď som zomdlený; Uzdrav ma, Hospodine, lebo moja duša je preveľmi zdesená.

Čítať ďalej: Štvrtok, 22. októbra 1998

Piatok, 23. októbra 1998

Viď, Hospodine, v akej som úzkosti, lebo som sa veľmi priečil.

Čítať ďalej: Piatok, 23. októbra 1998

Sobota, 24. októbra 1998

Ja, Hospodin, znamenia táračov ruším a veštcov mením na bláznov.

Čítať ďalej: Sobota, 24. októbra 1998

Nedeľa, 25. októbra 1998

Ó Hospodine, daj mi poznať svoje cesty, vyuč ma svojim chodníkom!

Čítať ďalej: Nedeľa, 25. októbra 1998

Pondelok, 26. októbra 1998

Ty si mi clonou, štítom; na Tvoje slovo očakávam.

Čítať ďalej: Pondelok, 26. októbra 1998

Utorok, 27. októbra 1998

Neľakajte sa, ani sa nebojte! Hospodin, váš Boh, ktorý ide pred vami, sám bude bojovať za vás.

Čítať ďalej: Utorok, 27. októbra 1998

Streda, 28. októbra 1998

K Tebe vystieram svoje ruky; k Tebe svoju dušu ako vyprahnutú zem.

Čítať ďalej: Streda, 28. októbra 1998

Štvrtok, 29. októbra 1998

Ó Hospodine, v úzkosti sme ťa hľadali.

Čítať ďalej: Štvrtok, 29. októbra 1998

Piatok, 30. októbra 1998

Svetlo mesiaca bude ako svetlo slnka a svetlo slnka bude sedemnásobné ako svetlo siedmich dní v deň, keď Hospodin obviaže zlomeninu svojho ľudu a uzdraví jemu spôsobené rany.

Čítať ďalej: Piatok, 30. októbra 1998