Slovak Czech English German Polish

Sobota, 03. októbra 1998

Preto Ťa budem oslavovať medzi národmi a ospevovať Tvoje meno, Hospodine. Je zaujímavé pozorovať, ako niektorí ľudia rýchlo a radi šíria zlú správu - klebetu. Oveľa pomalšie sa šíri dobrá správa alebo pochvala. Oznámiť niekomu, že má v aute bombu, je zase životne dôležitá správa k jeho záchrane. Presne takáto správa je ukrytá v "Slove Pánovom", ktorú apoštol Pavol chce tak rýchlo šíriť a do toho zapojiť čo najviac ľudí. Vedel by si aj ty povedať každému túto správu o tom, že pokoj je vzatý zo zeme a blíži sa hrozný, ale spravodlivý Boží súd. Ďalej, si pripravený stále vyzvať kohokoľvek, aby uveril v Pána Ježiša, ktorý aj za neho zomrel a aby prijal dar milosti a odpustenia, pretože Pán Ježiš už za každého, kto uverí, tento trest na golgotskom kríži podstúpil? Kto tomuto uverí z celého srdca, bude vzkriesený, na súd nepríde, ale vojde do večného života v radosti svojho Pána. To je to slovo Pánovo, slovo nádeje, ktoré máš šíriť aj ty. Alebo vieš to povedať lepšie?