Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 05. októbra 1998

Nespoliehajte sa na takéto klamné slová: Chrám Hospodinov je toto! Ak naozaj napravíte svoje cesty a činy. Naša vlasť - naša cirkev - má starobylé chrámy. Chrámy historické. S obľubou sa pozeráme na staviteľské skvosty minulosti. Avšak spoliehať sa na ich existenciu, oddať sa sneniu o ich dejinách - dokonca viazať svoju vieru na chrám, akoby chrámová stavba bola stredobodom, zdrojom, z ktorého čerpáme svoju istotu "správnej cesty", je pomýlené, nesprávne a nebiblické. Aj Jeremiášovi súčasníci sa spoliehali na chrám - a ten bol skutočne nádherný - ale to im nepomohlo. Aj tak museli do zajatia... Lebo nie spoľahnutie na veci viditeľné, na "vieru otcov" nám pomôže... Ale len pokánie a návrat k Bohu nás zachráni pred Božím hnevom. Márnotratný syn sa nevracal s nádejou do (isto bohatého a pekného) rodičovského domu - ale k svojmu milosrdnému otcovi...