Slovak Czech English German Polish

Utorok, 06. októbra 1998

Kto to pôsobí a koná? Ten, čo od počiatku povoláva pokolenia. Ja, Hospodin, som prvý, aj s poslednými som ešte ja. Keď sa pozeráme na udalosti našich čias medzi národmi, na protichodné mienky, na zvraty politiky zo dňa na deň, zdá sa nám to všetko ako neprehľadná spleť - ako rozmazaný obraz. Avšak nie je to tak! Všetok ten zdanlivý zmätok, to zauzlené dielo, má Boh vo svojich rukách. Je to ako orientálny koberec, ktorý vidíme nehotový len z rubu. Keď však ho majster dokončí a obráti k nám jeho líce, zaskvie sa v plnej kráse... Všetko, čo činí náš Boh, má svoj zmysel, len Mu dôveruj - raz príde deň - Jeho deň, že užasneš nad tým, ako múdro ťa viedol a ako všetky veci dobre učinil.