Slovak Czech English German Polish

Streda, 07. októbra 1998

Ty si jediný, Hospodine, Ty si stvoril nebesá; nebesá nebies a ich všetky voje, zem i všetko, čo je na nej, moria i všetko, čo je v nich. Ty to všetko udržuješ nažive. "Z Neho, skrze Neho a pre Neho" je celý svet a všetko tvorstvo. V Ňom je náš počiatok - je teda naším Otcom. ON je "učiteľom naším", ako prekladajú kralickí Iz 64,8. Je naším Stvoriteľom, teda "sme dielom Jeho rúk" - Nie sme tu "z prabunky", ani sme sa nevyvíjali "za milióny rokov" trebárs z akýchsi primátov. Byť Božím tvorstvom je však aj záväzok - nie sme tu sami pre seba - sme tu postavení do Božej služby v blížnych. Boh nemá iné ruky než naše, aby pomohol úbohému, nemá iné nohy než naše, aby navštívil chorého a väzňa. On nemá iného posla než nás - skrze nás hlása svetu: "zmierte sa s Bohom!"