Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 08. októbra 1998

Vzmuž sa, všetok ľud krajiny, znie výrok Hospodinov, a pracujte, lebo ja som s vami! Konať v niečom mene - to človek nerád. Každý z nás sa najradšej spolieha na seba. Byť heroldom, je "pre samostatne mysliaceho človeka" ponižujúce. (To si myslíme my.) Čo však máš človeče svojho, čo môžeš ponúknuť stratenému hriešnikovi? Čo podáš hynúcemu v beznádeji? Tápajúcemu vo tmách neprehľadných ciest "nových náboženstiev"? Mám ja, máš ty v sebe niečo vlastného, niečo lepšieho než je evanjelium Kristovo? Len Božia moc premôže moc toho zlého - Božieho protivníka - ktorý sa snaží ovládať celý svet. Keď On, náš Pán, bude stáť so svojou autoritou a mocou za nami - bude naša služba požehnaná. Tu je namieste slovo Starej zmluvy: "Požehnal som mu a bude požehnaným!"