Slovak Czech English German Polish

Sobota, 10. októbra 1998

On zniesol hriechy mnohých a zastúpil priestupníkov. Keď sa niekomu zle vedie, je chorý, alebo ho "stihlo iné nešťastie" - hovoria o ňom ľudia: "Čo si zaslúžil, to musí niesť..." My ako ľudia si svojimi hriechmi a bláznivým počínaním nahromadíme také "zásluhy", že ani Herkules by ich neuniesol. Nebyť Božej milosti, dávno by sme boli pod ťarchou toho, "čo sme si zaslúžili", klesli až na dno, boli by sme sa zlomili pod bremenom vlastných vín. Avšak stal sa div - On, náš Pán, vzal naše hriechy na seba - On ich vyniesol na kríž - tam sú odpísané. My sme vierou v Jeho zástupnú smrť oslobodení od ťarchy, ktorú by sme aj tak neuniesli - žiť pod ochranou jeho odpustenia. Vďaka Mu za to!