Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 11. októbra 1998

Spievajte Hospodinu novú pieseň, spievaj Hospodinu, celá zem! A zase prikázanie! Sú prikázania, ktoré plniť musíme - i keď sa nám nechce - a sú prikázania, ktoré plníme radi a ochotne. Keď milujeme Boha, milovať svojich bratov (t.j. svojich blížnych) nám nepadne ťažko. Láska z lásky plynie. Milovať svojich blížnych môže len ten, kto miluje Boha. A o ňom je svedectvo: "...ako veľmi miluješ ľudí..." (5M 33,3). Keď milujeme Boha, prikázanie milovať blížnych stane sa nám výsadou. Veď sa nikdy dosť nezavďačíme a nebudeme podobať Jemu, ktorý nás tak miloval, že dal svojho Syna na smrť za nás... "Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať" (J 13,35).