Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 12. októbra 1998

Hospodin sa znova bude radovať z teba tebe k dobru, ako sa radoval z tvojich otcov. Radosť pred anjelmi (grécky originál má "v prítomnosti, enópion, anjelov") je radosť na ústrednom mieste vesmíru - v nebesiach (Mt 18,10). Ak nebesia (anjeli) majú z niečoho radosť, musí to byť veľká, významná vec, ktorá za to stojí. Pokánie je príčina k radosti aj pre nebeských anjelov - lebo pokánie znamená návrat k Bohu - návrat stratených domov. Ľudská duša je Božím vlastníctvom - môže sa - a spravidla je tomu tak - že sa stratí, ale vždy je tu príležitosť, ponuka k návratu, a kto tú príležitosť, toto pozvanie využije - spôsobí radosť v nebi - taká dôležitá vec to je.