Slovak Czech English German Polish

Streda, 14. októbra 1998

U Teba je odpustenie, aby sa ťa báli. Odpustenie! Aké veľké slovo! Aj my sme dlžníci, ktorí nemajú svoj dlh čím zaplatiť. Dlh je väčší, než má človek hodnotu - keby aj sám seba dal. A nič tak neťaží ako dlh, ako vina, že náš pomer s Bohom je prerušený, že sme stratili vzťah k Tomu, ktorý je Príčina a Cieľ nášho života. Tento vzťah sa môže obnoviť len Božím odpustením - inej cesty niet. Prosbu o odpustenie vložil Pán aj do vzorovej modlitby "Otče náš..." To aby sme na odpustenie a odpúšťanie nikdy nezabudli.