Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 15. októbra 1998

Ajhľa, Boh mi je spomocníkom, Pán je s tými, ktorí podpierajú môj život. Pravdaže, každý z nás chce žiť! A držíme sa života, dokiaľ sme. I keď vieme - mali by sme si uvedomiť, že život svoj a cudzí - nemáme v moci. Pán Boh nám ho dáva, kedy chce a na ako dlho chce. Môže povedať hocikedy: "Dosť!" Nevieme dňa ani hodiny... Aby sme život nepremárnili, aby sme ho žili i po nutnom prerušení, ktorému hovoríme smrť - musíme mať zabezpečenú záruku, ktorá nesklame - vydrží. Musíme mať Pána Ježiša - vlastne musí On mať nás ako svoje vlastníctvo. Má nás? Sme Jeho?