Slovak Czech English German Polish

Sobota, 17. októbra 1998

Nech je požehnané meno Božie od vekov až naveky, lebo Jemu patrí múdrosť i sila! Oboje musí byť vo zvesti, ktorú hlásame na mieste Kristovom - v Jeho mene: Božia moc i Božia múdrosť. Moc pravdy Božej, ktorá premáha človeka - svet, že sa jej musí poddať. Ale i Božiu múdrosť, to znamená to, čo je pre nás, pre mňa, pre každého z nás to najlepšie. A preto, že každý sme inakší, má pre každého osobitnú pomoc, zvláštny spôsob pomoci a vedenia. Náš Boh nemá na nás šablónu - nie sme súčiastky jedného stroja, ale osobnosťami stvorenými na Boží obraz... A tak aj my poznajme túto Božiu múdrosť a nechcime z ľudí urobiť bábky - sú Božím stvorením. Ani anjeli nie sú rovnakí.