Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 18. októbra 1998

Nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo človek ma neuvidí, ak má ostať nažive. Boha nikto nikdy nevidel... Ale Pán Ježiš hovorí Filipovi: "Kto mňa vidí, vidí Otca..." (J 14,9 - Lutherov preklad). "Vidieť Boha" pre mnohých znamená "hmatateľne" sa presvedčiť o Jeho existencii, o tom, že Boh je. Nášmu Bohu by bolo ľahko ukázať sa ľuďom. Neurobil a nerobí tak. Prečo? (Zatvrdnuté srdce, aj keď vidí, neuverí.) Jemu nešlo nikdy a nejde o vieru existenčnú. (Aj démoni veria, ale sa desia.) Ide o vieru kvalifikovanú ako pozitívny postoj k Jeho proklamovanému a dokázanému úmyslu človekom. Ide o dôveru, že Boh strateného človeka miluje, hľadá a k sebe volá... Ide o odpoveď človeka na Božiu výzvu vrátiť sa do prvotného stavu pred pádom...