Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 19. októbra 1998

Niekto dáva priehrštím a ešte mu pribúda, niekto šetrí viac ako sa patrí, a má nedostatok. Aj dnešná doba dáva kresťanovi možnosť naplno prejaviť ochotu dávať. Chudobných a biednych je medzi nami dosť. Zazvonil už pred tvojimi dverami biedny človek? Ako si sa zachoval? A keď príde dnes, čo urobíš? K dobrým vlastnostiam, ktoré prospievajú celej ľudskej spoločnosti, patrí ochota rozdávať. Tým, ktorí v Neho dúfajú, Boh ešte pridáva (1Kr 17,16). Kto sa však spolieha na svoj majetok a šetrí ho pre seba, má stále menej. Človek, ktorý usiluje o požehnanie pre svojich blížnych, kto sa o nich stará, sám nebude mať nedostatok. V skutočnom "vykonávaní dobročinnosti" sa prejavuje "nový život" ako služba ruky blížnemu.