Slovak Czech English German Polish

Utorok, 20. októbra 1998

Aj sluha tvoj sa dáva (Božími príkazmi) napomínať. Čítaj kázeň na hore (Matúš 5.6.7. kapitola) a uvidíš, že záleží iba na konaní. Iba ten, kto uskutočňuje Pánove slová, je múdry. Ak len počúvam a nekonám, som nemúdry. Počúvanie samo prináša iba zdanlivý úžitok, ktorý vyjde práve vtedy navnivoč, keď sa má osvedčiť. Ak však to, čo som si vypočul, aj uskutočňujem, stanú sa pre mňa Pánove slová silou a požehnaním. Také uskutočňovanie sa stane vnútorným majetkom a vnútorným bohatstvom podobným domu na skale, ktorý obstojí v skúške aj v najťažších búrkach a povodniach útrap a pokušení. Nemeškaj ani sekundu. Buduj svoj život na Skale, lebo sa ti zrúti. Miluj Boha pre Neho samého a tvojou túžbou nech je, aby bol Boh oslávený a Jeho sláva rozšírená.