Slovak Czech English German Polish

Streda, 21. októbra 1998

Vznes sa, Bože, nad nebesá, nad celou zemou Tvoja sláva! Ľudská sláva je ako kvet trávy. Vädne a usychá. Avšak, skôr ako sa to stane, spôsobuje druhým bolesť a zármutok, Ty však si Bohom povolaný v Kristu do Jeho večnej slávy. Veríš tomu? Aj Marte Pán Ježiš povedal, že ak bude veriť, uvidí slávu Božiu. Viera je najnaliehavejším a najpotrebnejším činom. Viera ti dáva otvorené oči pre videnie slávy Božej, vo viere prijímaš uistenie, že Jeho vec, Jeho pravda, Jeho kráľovstvo sú tým najslávnejším na nebi i na zemi. Nechoď prirodzenou ľudskou cestou, ktorá je: uverím, až keď uvidím. Pán Ježiš blahoslaví tých, ktorí nevideli a predsa uverili. Bez viery v Krista som chudobný a stratený. Čím je pevnejšia, tým je môj život istejší. Viera je hnacou silou, ktorá ti pomáha prekonávať životné ťažkosti.