Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 22. októbra 1998

Zmiluj sa nado mnou, Hospodine, veď som zomdlený; Uzdrav ma, Hospodine, lebo moja duša je preveľmi zdesená. Zamysli sa, čo je v tvojom živote takým prízrakom? Možno je to nemoc, vrásky, staroba, výchova detí, strach o tvoje deti, malý príjem a čo všetko ešte. Často potrebujeme takéto prízraky, aby sme v nich poznali láskavého a milujúceho Pána, ktorý je a zostane Pánom za búrky, v tiesni, v riadení života! Prichádza uprostred núdze. Tam, kde sa neukazuje nijaké východisko, predsa príde možnosť záchrany. Jeho sú všetky cesty. Jeho všetky prostriedky. Ak trpíme núdzou, vidíme iba núdzu. Pán však prichádza a hovorí: "To som ja!"